Friday, May 30, 2014

Moartea Neagrӑ şi evoluţia omului


Moartea Neagrӑ a fost cea mai mare epidemie cunoscutӑ ȋn istoria omenirii. Ea a avut loc ȋn Evul Mediu, pe la mijocul anilor 1300, şi a omorȃt ȋntre 70-200 de milioane de europeni, practic un sfert din populaţia continentului. Ȋn Londra de exemplu, a murit jumӑtate din populaţie. La vremea respectivӑ oamenii au considerat-o o pedeapsӑ divinӑ – evident – sau manifestarea Diavolului, iarӑşi ceva previzibil pentru mentalitatea acelei vremi (recent a fost şi un film de acţiune pe tema asta). Un genocid de asemenea proporţii nu poate fi privit decȃt ca o urgie imensӑ, dar un studiu recent aratӑ o cu totul altӑ faţӑ a acelui eveniment.

Moartea neagrӑ. La ora actualӑ Moartea Neagrӑ este numitӑ ciumӑ bubonicӑ. Ea este produsӑ de o bacterie pe care o putem lua de la animale, ȋn special şobolani. Bacteria atacӑ celulele albe din sȃnge şi limfӑ (limfocitele) care au rol imunitar. Boala se manifestӑ prin umflarea ganglionilor, febrӑ, probleme gastrointestinale, dureri, cangrenarea extremitӑţilor şi chiar intrarea ȋn descompunere a pielii la oamenii ȋncӑ ȋn viaţӑ. Nasol. Majoritatea celor infectaţi mor. Ȋnsӑ studii recente realizate pe oasele celor care au supravieţuit epidemiei – deşi au fost infectaţi unii dintre ei - aratӑ o imagine mult mai nuanţatӑ şi chiar indicӑ un rol ȋn evoluţia speciei.

 Pentru unii mumӑ pentru alţii …ciumӑ. Aşa cum spuneam, cȃteva studii realizate ȋn Statele Unite şi Olanda au descoperit cӑ boala nu ataca orice persoanӑ fӑrӑ discriminare, ci de regulӑ pe cei slabi, deja bolnavi de ceva, bӑtrȃni, sau copii mici. Oarecum se ȋntȃmplӑ şi cu gripa ȋn ziua de azi. Apoi, studiile au descoperit ceva şocant – cei care au supravieţuit infectӑrii precum şi urmaşii lor au trӑit mai mult decȃt era speranţa de viaţӑ medie la vremea respectivӑ - ȋn loc de 40 de ani au trӑit 70-80. Adicӑ dublu. Organismul lor devenise mult mai rezistent, protejat la ciumӑ dar şi la alte boli grave. Iar cȃnd s-a trecut la o analizӑ geneticӑ s-a constatat cӑ ADN-ul supravieţuitorilor şi urmaşilor acestora era modificat. Vreo 20 de gene suferiserӑ mutaţii, majoritatea din sistemul imunitar. De exemplu, una dintre gene este responsabilӑ de receptorii limfocitelor. Cu alte cuvinte, organismul acestor oameni a primit infecţia ca pe o lecţie din care a ȋnvӑţat ceva. El s-a modificat corespunzӑtor avȃnd grijӑ sӑ transmitӑ reţeta şi urmaşilor.

Evoluӑm prin viruşi. Am mai scris ȋn diverse ocazii despre rolul bacteriilor şi viruşilor  ȋn modificarea imunitӑţii, a genelor – chiar a celor din creier – precum şi ȋn evoluţia speciilor. Din cauza asta nu au evoluat toate maimuţele ȋn oameni. Pentru cӑ evoluţia nu a fost cauzatӑ doar de schimbӑrile din mediu la care erau supuse toate speciile care trӑiau ȋn mediul respectiv ci şi de infectarea cu diverşi viruşi, adicӑ portofoliul de viruşi pe care ȋl avea la bord fiecare specie. Am vorbit despre retroviruşi, nişte viruşi mai speciali care au capacitatea de a se salva ȋn ADN-ul speciei infectate şi care ȋşi pierd capacitatea de a ȋmbolnӑvi organismul, diversele lui mecanisme virale fiind folosite de organismul gazdӑ pentru a se inova pe sine. Astfel apar mutaţii care pot favoriza adaptarea la un mediu schimbat prin crearea unui organism superior. Deci ecuaţia nu este schimbare de mediu mutaţie (evoluţie) ci schimbare de mediu retrovirus mutaţie (evoluţie).

Specia conteazӑ nu individul. Oamenii tind sӑ judece viaţa şi lumea din jur prin prisma propriilor interese – personale, ale familiei şi prietenilor apropiaţi. Un defect genetic sau o boalӑ care afecteazӑ aceste persoane apropiate sunt vӑzute ca şi o calamitate de neȋnţeles. O dovadӑ cӑ lumea nu are sens, este una rea, iar Apocalipsa e aproape. Ei ar trebui sӑ ȋnţeleagӑ cӑ lucrurile se desfӑşoarӑ la altӑ scalӑ. Una a populaţiilor, a speciilor, a schimbӑrilor lente transgeneraţionale, iar natura experimenteazӑ permanent spre binele grupurilor mari nu a unui individ şi familliei lui. Specia umanӑ (cu rasele ei) poate fi vӑzutӑ ca un imens organism iar evoluţia se face ȋntotdeauna spre folosul ei şi de multe ori ȋn detrimentul unor indivizi care o compun. Grupurile mici de indivizi sunt doar laboratorul unde se testeazӑ binele viitor al speciei.

No comments:

Post a Comment